هن هن یه موتور سالم!!

- واقعا حال نکردی؟

- نه.

- جدی که نمیگی؟

- من که قبل از اومدن بهت گفتم. تو گفتی اگه بیام...

- حالا راستی راستی خوشت نیومد؟

- میگم نه! نکنه تو خیلی خوشت اومده؟

- پس چی! خیلی توپ خوند. معرکه بود.

- بَــعله، معرکه بود. میگم سر راه بریم...

هن هن یه موتور سالم!!

-        واقعا حال نکردی؟

-        نه.

-        جدی که نمیگی؟

-        من که قبل از اومدن بهت گفتم. تو گفتی اگه بیام...

-        حالا راستی راستی خوشت نیومد؟

-        میگم نه! نکنه تو خیلی خوشت اومده؟

-        پس چی! خیلی توپ خوند. معرکه بود.

-        بَــعله، معرکه بود. میگم سر راه بریم...

-        چی شد؟ بریم کجا؟

-        لا اله الا الله! هیچی.

-        خوب من گوش میدم. راحت باش.

-        اصلا میدونی چیه؟ تقصیر منه که به حرفت گوش دادم و اومدم.

-        واقعا بهت بد گذشت؟

-        پس چی! نکنه انتظار داشتی خوشم بیاد؟

-        من که خیلی حال کردم.

-        راه های دیگه ای هم برا حال کردن هستا!

-        منظورت چیه؟

-        اصلا تو بگو این آدم حرف حسابش چی بود؟

-        یعنی چی حرف حسابش چی بود؟ تو حالت خوبه؟

-        بیشتر شبیه فیلم هندی بود تا...

-        زبونتو گاز بگیر. این چه وضع حرف زدنه؟

-        نه خیر، این چه وضع خوندنه؟

-        لا اله الا الله! می فهمی چی داری میگی؟ آدم که با همه چی شوخی نمیکنه.

-        ای قربون دهنت... منم همینو میگم دیگه.

-        پس از این شوخی های بی مزه مزخرف نکن.

-        من شوخی کردم یا اونی که میکروفون دستش بود.

-        تو یه مرضی داریا! منظورت همون مداحه دیگه؟

-        تو به اون میگی مداح؟ به نظر من که... ...

-        چی شد؟

-        خب چی بگم؟ آخه شوخی با ائمه هم حدی داره دیگه! آدم هرچی که ریتم پیدا کرد که نمی خونه!

-        دارم از دستت...

-        چرا از دست اون ناراحت نمیشی؟

-        بپیچ راست!

-        مگه خونه نمیری؟

-        نه، میرم خونه ننه بزرگم. امشب اونجا دعوتیم.

-        پس قبل از رسیدن سر پیچا، بگو تا مجبور نشم موتورو وایسونم.

-        خب باشه.

-        ناراحتیا! کلاه نداری، این وقت شب می چای.

-        تو نگران من نباش. نگران خودت باش.

-        من نگران نوجوونای مردمم. وقتی خدا قلب و گوش یک عده رو میده دست آدم، بعدا دونه به دونه حساب میکشه. دنیا این قدرم که ما فکر می کنیم کشک نیست.

-        به تو نیومده تو این دستگاه دخالت کنی. بزرگترا هستن.

-        مثلا بزرگترا کی­ان؟ اینا خودشون بزرگ خودشونن.

-        تو نترس، علما هستن. مداحای بزرگ هستن.

-        مشکل من با تو ریشه­ای تر از این حرفاس. من بزرگی مداحو تو جمعیت هیئتش نمی­سنجم.

-        مگه من می­سنجم؟

-        اگه نه، پس بگو این بزرگا کی­ان که مواظب اینان؟ اصلا اینا به حرف کی گوش میکنن؟ اینا تو هیچ مجلسی، زیر هزار نفر نمی خونن!

-        تیکه میندازی؟

-        اگه این بنده خدا بزرگتر داشت، یک ساعت واسه ملت فیلم هندی تعریف نمی کرد.

-        می فهمی چی میگی؟ خیابون چپی رو بپیچ.

-        مگه بد میگم؟

-        موتورت چه صدایی میده. وسط راه نذارتت.

-        نه نترس، بردم نشونش دادم. گفتن چیز خاصی نیست. تازه، می خوام بفروشمش. نمی صرفه خرجش کنم.

-        در هر صورت مواظبش باش. دستتو نذاره تو پوس گردو. من آشنا دارما!

-        تا آخر هفته مواظبشم، بعدشم می دمش که بره.

-        همین کوچه رو برو تو.

-        این دفعه خواستی بری، تنها برو.

-        موتور نداشتنم بد دردیه! قبول دارم.

-        چیزای مهمتری هست که آدم باید اونا رو داشته باشه. موتور که چیزی نیست.

-        منظور؟

-        هیچی بابا. میگم مداح باست معرفت داشته باشه. سفر حضرت معصومه (س) رو فیلم هندی نکنه.

-        بازم که گفتی!

-        خب مگه اون غیر این چیز دیگه ای هم گفت؟ هی چرا خواهر از داداش دوره؟ چرا وسط راه موند؟ ای خدا! چی میشد این مسافرو به سلامت میرسوندی؟ این همه فرشته، دوتاشونو محافظ خواهر امام رضا (ع) میکردی...

-        بالاخره باید هوای مخاطبو داشت دیگه. این همه نوجوون و جوون، چی بگیم؟ بالاخره مداح باید یه فرقی با سخنران داشته باشه یا نه؟!

-        که بتونه خوب ببافه؟

-        نمی تونی درست حرف بزنی؟

-        ناراحت شدی؟

-        رسیدیم.

-        نه خیر.

-        من خونه ننه بزرگمو بلدم. میگم رسیدم.

-        بفرما، اینم خونه. ولی نرسیدیم. نرسیدیم و نمی رسیم. با این مداحا، به جایی نمی رسیم...

-        خب بابا. تو مواظب موتورت باش، سالم برسی خونه.

-        تو هم مواظب خودت باش امشب بهت خوش بگذره.

-        نترس، تو این مهمونی بد نمی گذره.

-        خدا کنه. فعلا یا علی، تا بعد...

-        یا علی

هـِــِــِــِـننن، هـــِــِــِــِــنن، هـــِــِــِــِــِــِــن، هـِـِـ....

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 مهر 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()