بنیوشید پند بزرگ امیر المونین (ع) را... قیامت در پیش است!

 

فَاِنَّكُمْ لَوْ عایَنْتُمْ ما قَدْ عایَنَ مَنْ ماتَ مِنْكُمْ لَجَزِعْتُمْ وَ وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ اَطَعْتُمْ، وَلكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ ما قَدْ عایَنُوا، وَ قَریبٌ ما یُطْرَحُ الْحِجابُ.اگر شما آنچه را مردگان شما دیدند مشاهده مى كردید به شیون مى نشستید و اندیشناك مى شدید،

و مستمع حق گشته به اطاعت برمى خاستید، ولى آنچه آنان دیدند از دید شما پوشیده است، و به زودى

پرده ها برداشته مى شود.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 دی 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()