ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

1)     دست یكدیگر را به دوستی بفشارید كه كینه را از دل می‏برد.

2)     هر كه صبح كند و به فكر اصلاح كار مسلمانان نباشد، مسلمان نیست.

3)     خوشروئی كینه را از دل می‏برد.

4)     مبادا كه ترس از مردم، شما را از گفتن حقیقت باز دارد!

5)     خردمندترین مردم، كسی است كه با دیگران بهتر بسازد.

6)      در یك سطح زندگی كنید تا دلهای شما در یك سطح قرار بگیرد. با یكدیگر در تماس باشید تا بهم مهربان شوید.

7)     هنگام مرگ، مردمان می‏پرسند از ثروت چه باقی گذاشته؟ فرشتگان‏ می‏پرسند از عمل نیك چه پیش فرستاده؟

8)    منفورترین حلالها نزد خداوند، طلاق است.

9)     بهترین كار خیر، اصلاح بین مردم است  

10)                        خدایا مرا به دانش، توانگر ساز و به بردباری، زینت بخش و به‏ پرهیزکاری، گرامی بدار و به تندرستی، زیبایی بده.

 

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

1)    نشانه خوشنودی خدا از مردمی، ارزانی قیمتها و عدالت حكومت‏ آنهاست.

2)     هر قومی شایسته حكومتی است كه دارد.

3)     از ناسزا گفتن، بجز كینه مردم، سودی نمی‏بری.

4)     پس از بت پرستیدن، آنچه به من نهی كرده‏اند، در افتادن با مردم‏ است.

5)     كاری كه نسنجیده انجام شود، بسا كه احتمال زیان دارد.

6)      آنكه از نعمت سازش با مردم محروم است، از نیكیها یكسره محروم‏ خواهد بود.

7)     از دیگران چیزی نخواهید گرچه یك چوب مسواك باشد.

8)     خداوند دوست ندارد كه بنده‏ای را بین یارانش، با امتیاز مخصوص‏ ببیند.

9)    مؤمن خنده‏رو و شوخ است منافق، عبوس و خشمناك.

10)                        اگر فال بد زدی، به كار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردی، فراموش كن و اگر حسود شدی، خوددار باش.

 

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

1)     سنگین‏ترین چیزی كه در ترازوی اعمال گذارده می‏شود، خوشخوئی است.

2)     سه امر شایسته توجه خردمند است: بهبودی زندگانی، توشه آخرت‏، عیش حلال.

3)     خوشا كسی كه زیادی مال را به دیگران ببخشد و زیادی سخن را برای‏ خود نگاهدارد.

4)     مرگ، ما را از هر ناصحی بی‏نیاز می‏كند.

5)     اینهمه حرص حكومت و ریاست و اینهمه رنج و پشیمانی در عاقبت!

6)      عالم فاسد، بدترین مردم است.

7)     هر جا كه بدكاران حكمروا باشند و نابخردان را گرامی بدارند، باید منتظر بلائی بود.

8)     نفرین باد بر كسی كه بار خود را به دوش دیگران بگذارد.

9)     زیبائی شخص، در گفتار اوست.

 عبادت، هفت گونه است كه از همه والاتر، طلب روزی حلال است.

 

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

1)     دوستی خود را به دوست ظاهر كن تا رشته محبت محكمتر شود.

2)     آفت دین سه چیز است: فقیه بدكار، پیشوای ظالم، مقدس نادان.

3)     مردم را از دوستانشان بشناسید. چه، انسان همخوی خود را به دوستی‏ می‏گیرد.

4)     گناه پنهان، به صاحب گناه زیان می‏رساند و گناه آشكار، به جامعه‏.

5)     در بهبودی كار دنیا بكوشید اما در كار آخرت چنان كنید كه گوئی‏ فردا رفتنی باشید.

6)      روزی را در قعر زمین بجوئید.

7)     چه بسا كه از خودستائی، از قدر خود می‏كاهند و از فروتنی، بر مقام خود می‏افزایند.

8)     خدایا! فراخترین روزی مرا در پیری و پایان زندگی كرامت فرما.

9)     از جمله حقوق فرزند بر پدر این است كه نام نیكو بر او بگذارد و نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد، او را همسر انتخاب كند.

10)                        صاحب قدرت، آن را به نفع خود به كار می‏برد.

 

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

1)     خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد.

2)     خداوند مومن صاحب حرفه را دوست دارد.

3)    تملق، خوی مؤمن نیست.

4)     نیرومندی به زور بازو نیست، نیرومند كسی است كه بر خشم خود غالب آید.

5)     بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگرانند.

6)      بهترین خانه شما آن است كه یتیمی در آن به عزت زندگی كند.

7)     چه خوب است ثروت حلال در دست مرد نیك.

8)     رشته عمل، از مرگ بریده می‏شود مگر به سه وسیله: خیراتی كه‏ مستمر باشد، علمی كه همواره منفعت برساند، فرزند صالحی كه برای والدین‏ دعای خیر كند.

9)     پرستش كنندگان خدا سه گروهند: یكی آنان كه از ترس، عبادت‏ می‏كنند و این عبادت بردگان است، دیگر آنان كه به طمع پاداش، عبادت‏ می‏كنند و این عبادت مزدوران است، گروه سوم آنان كه به خاطر عشق و محبت، عبادت می‏كنند و این عبادت آزادگان است.

10)                        سه چیز نشانه ایمان است: دستگیری با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگری گذاشتن، به دانشجو علم آموختن.

 

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 16 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

1)    با خانواده خود بسر بردن، از گوشه مسجد گرفتن، نزد خداوند پسندیده‏تر است.

2)     بهترین دوست شما آن است كه معایب شما را به شما بنماید.

3)     دانش را به بند نوشتن در آورید.

4)     تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود، دل درست نخواهد بود.

5)     تا عقل كسی را نیازموده‏اید، به اسلام آوردن او واقعی نگذارید.

6)      تنها به عقل می‏توان به نیكیها رسید. آنكه عقل ندارد از این تهی‏ است.

7)     زیان نادانان، بیش از ضرری است كه تبهكاران به دین می‏رسانند.

8)     هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است: گوش دادن به‏ علم، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل كردن.

9)     مؤمن از یك سوراخ ، دوبار گزیده نمی‏شود.

10)                        من برای امت خود، از بی تدبیری بیم دارم نه از فقر.

 

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

1)     دانش جوئی بر هر مسلمانی واجب است.

2)     فقری سخت‏تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی والاتر از تفكر نیست.

3)     از گهواره تا به گور، دانشجو باشید.

4)     دانش بجوئید گرچه به چین باشد.

5)     شرافت مؤمن در شب زنده‏داری و عزت او در بی نیازی از دیگران است.

6)      دانشمندان، تشنه آموختن‏اند.

7)     دلباختگی، كر و كور می‏كند.

8)     دست خدا با جماعت است.

9)     پرهیزكاری، جان و تن را آسایش می‏بخشد.

10)                        هر كس چهل روز به خاطر خدا زندگی كند، چشمه حكمت از دلش به‏ زبان جاری خواهد شد.

 

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

1)     صبح و شامی بر مؤمن نمی‏گذرد مگر آنكه بر خود گمان خطا ببرد.

2)     سخت‏ترین دشمن تو، همانا نفس اماره است كه در میان دو پهلوی تو جا دارد.

3)     دلاورترین مردم آن است كه بر هوای نفس، غالب آید.

4)     با هوای نفس خود نبرد كنید تا مالك وجود خود گردید.

5)     خوشا به حال كسی كه توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب‏ دیگران باز دارد.

6)      راستی به دل آرامش می‏بخشد و از دروغ، شك و پریشانی می‏زاید.

7)     مؤمن آسان انس می‏گیرد و مأنوس دیگران می‏شود.

8)     مؤمنین همچو اجزاء یك بنا، همدیگر را نگاه می‏دارند.

9)     مثل مؤمنین در دوستی و علقه به یكدیگر، مثل پیكری است كه چون‏ عضوی از آن به درد بیاید، باقی اعضا به تب و بی خوابی دچار می‏شوند.

 مردم مانند دندانه‏های شانه، با هم برابرند.

 

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

 

1)    هر دل سوخته‏ای را عاقبت پاداشی است.

2)     بهشت زیر قدمهای مادران است.

3)     در رفتار با زنان، از خدا بترسید و آنچه درباره آنان شاید، از نیكی دریغ ننمائید.

4)     پروردگار همه یكی است و پدر همه یكی. همه فرزند آدمید و آدم از خاك است. گرامی‏ترین شما نزد خداوند، پرهیزكارترین شماست.

5)     از لجاج بپرهیزید كه انگیزه آن، نادانی و حاصل آن، پشیمانی است‏.

6)      بدترین مردم كسی است كه گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر كسی است كه مردم از گزند او در امان و به نیكی او امیدوار نباشند.

7)     خشم مگیر و اگر گرفتی، لختی در قدرت كردگار بیندیش.

8)     چون تو را ستایش كنند، بگو ای خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند بساز و آنچه را از من نمی‏دانند بر من ببخش و مرا مسؤول آنچه می‏گویند قرار مده.

9)     به صورت متملقین، خاك بپاشید.

10)                        اگر خدا خیر بنده‏ای را اراده كند، نفس او را واعظ و رهبر او قرار می‏دهد.

 

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

ده سخن از كلمات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) (1)

 

1)    هر چه فرزند آدم پیرتر می‏شود، دو صفت در او جوانتر می‏گردد: حرص‏ و آرزو.

2)    دو گروه از امت من هستند كه اگر صلاح یابند، امت من صلاح می‏یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد می‏شود: علما و حكام.

3)    شما همه شبان و مسؤول نگاهبانی یكدیگرید.

4)    نمی‏توان همه را به مال راضی كرد اما به حسن خلق، می‏توان.

5)    ناداری بلاست. از آن بدتر، بیماری تن، و از بیماری تن دشوارتر، بیماری دل است.

6)     مؤمن، همواره در جستجوی حكمت است.

7)    از نشر دانش نمی‏توان جلو گرفت.

8)    دل انسانی همچو پری است كه در بیابان به شاخه درختی آویزان باشد، از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو می‏شود.

9)    مسلمان آن است كه مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند.

10)                        رهنمای به كار نیك، خود كننده آن كار است.

 

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اردیبهشت 1390    | توسط: مخف    |    | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic